jump to navigation

Filosofie. Teme de studiu pentru licee şi şcoli normale September 14, 2008

Posted by adrianmiroiu in courses.
comments closed
În decembrie 1992 Ministerul Învăţământului a solicitat imperativ reformarea programei şi a manualului (la acea vreme, încă unic) de filosofie pentru clasa a XII de liceu. Am răspuns acestei solicitări împreună cu Mihaela Miroiu (care şi-a asumat rolul de coordonatoare a proiectului) şi Adrian-Paul Iliescu. Am elaborat împreună noua programă de filosofie – care cuprindea opt teme: OMUL, LIBERTATEA, DREPTATEA, FERICIREA, ADEVĂRUL, TIMPUL, ORDINEA, DUMNEZEU – şi, de asemenea, un manual, publicat în 1993 (şi republicat în următorii ani) la Editura Didactică şi Pedagogică.

 Manualul nu a fost primit cu mare entuziasm, dar în timp a devenit de referinţă. Aceasta din două motive: pe de o parte, el punea accentul pe studierea textelor filosofice; pe de altă parte, accentua că filosofia este nu numai o colecţie de răspunsuri, ci, în primul rând, un mod de a întreba: iar din punct de vedere didactic aceasta a însemnat că ora de filosofie din liceu era încurajată să devină un loc în care elevii discută teme care îi interesează, îi preocupă.

Redau aici (după ediţia din 2000 a manualului, publicată la Editura Trei) trei dintre capitolele manualului. Primul este dedicat temei DUMNEZEU. Am ales acest exemplu fiindcă, din păcate, tema a fost între timp eliminată din programa de filosofie de liceu, iar elevilor nu li se mai ofera posibilitatea de a cunoaşte modalitatea filosofica de reflecţie asupra religiei. Celelalte capitole – dedicate temelor DREPTATEA  şi ADEVĂRUL – se regăsesc încă în programa de filosofie pentru liceu.

manual-filosofie_dumnezeu

manual-filosofie_adevarul3

manual-filosofie_dreptatea5

În anul 2003, Catedra de Științe Politice a SBNSPA a publicat la Editura Humanitas un Manual de Filozofie în sprijinul candidaților la concursul de admitere la programele de Licență ale Facultății de Științe Politice. Autorii sunt: DOINA-OLGA ŞTEFĂNESCU, ADRIAN MIROIU (coordonatori), ADRIAN-PAUL ILIESCU, MIHAELA MIROIU, CRISTIAN PÎRVULESCU. Manualul fost preluat de la adresa www.politice.ro

manual-de-filosofie

 
 
 

 

Advertisements

ANALIZA POLITICILOR PUBLICE April 18, 2008

Posted by adrianmiroiu in courses.
comments closed

Cursul are următoarele teme

 

CAPITOLUL 1: CE SUNT POLITICILE PUBLICE? a) Sectorul public; b) Politicile publice; c) De ce este nevoie de politici publice? capitolul-1

CAPITOLUL 2: CE ESTE ANALIZA POLITICILOR? a) Analiza politicilor; b) Statul şi politicile publice; c) Modele ale politicilor capitolul-2

CAPITOLUL 3: STABILIREA AGENDEI a) Sursele problemelor; b) Modele ale stabilirii agendei; c) Respingerea agendei; d) Definirea problemelor (pentru continutul acestui capitol, a se vedea cartea Introducere in analiza politicilor publice)

CAPITOLUL 4: FORMULAREA POLITICILOR a) Ce determină formularea politicilor? b) Stabilirea criteriilor; c) Analiza alternativelor; d) Învăţarea şi transferul de politici capitolul-4

 CAPITOLUL 5: RAŢIONALITATE ŞI DECIZIE a) Conceptul de decizie raţională; b) Critici ale modelului deciziei raţionale; c) Modele alternative ale deciziei capitolul-5

 CAPITOLUL 6: IMPLEMENTAREA POLITICILOR a) Cum se implementează  o politică; b) Instrumentele politicilor; c) Încheierea politicii şi succesiunea capitolul-6

 CAPITOLUL 7: EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE a) Ce este evaluarea? b) Tipuri de evaluare; c) Metode de evaluare capitolul-7

Filosofie politica March 15, 2008

Posted by adrianmiroiu in courses.
comments closed

Filosofie politica: cursul se adreseaza studentilor din anul II de la sectiile de stiinte politice si relatii internationale si studii europene.

Cursul are urmatoarele teme: 1. Introducere: Ce este filosofia politică?

2. Autoritatea: conceptul de autoritate politică (putere şi legitimitate; justificarea autorităţii politice; trei tipuri de teorii ale autorităţii politice);  tradiţia contractualistă (ideea de contract social; negociere şi soluţii de cooperare; contractualismul lui J. Rawls; abordarea evoluţionistă a contractului social). 2autoritatea

3. Dreptatea: conceptul de dreptate; teorii ale dreptăţii (teoriile dreptăţii ca avantaj reciproc; teoriile dreptăţii ca imparţialitate)

4. Libertatea: conceptul de libertate; justificarea libertăţii; domeniul libertăţii (principiul vătămării; acţiunile ofensatoare).

5. Egalitatea: ideea de egalitate (teoriile formale ale egalităţii; teoriile materiale ale egalităţii); justificarea egalităţii; acţiunea afirmativă  5_Egalitatea